Böcker

SOLEN SER INGEN SKUGGA – EN BOK OM LEONARDO DA VINCI
Leonardo är världens mest berömde konstnär, främst omtalad för tavlan Mona Lisa på Louvren i Paris och väggmålningen Nattvarden i klostret Santa Maria delle Grazie i Milano. Leonardo är också betraktad som ett av vetenskapshistoriens stora genier vid sidan om namn som Albert Einstein och Isaac Newton. Men hur var han? Hur var Leonardo som person? Han drevs av en extrem nyfikenhet. Han ville veta allt. Han dissekerade människokroppar och avbildade människans anatomi med en detaljrikedom som imponerar till och med i vår tid. Han ställde de stora frågorna om själens existens och livets uppkomst. Han efterlämnade 6 000 ­sidor anteckningar som bokstavligen talat handlar om allt mellan himmel och jord. Och han gjorde häpnadsväckande uppfinningar. Som person var han en sällskapsmänniska som det var lätt att tycka om. Samtidigt var han slipad och smart. Han behärskade till fullo den svåra konsten att överleva vid ­sidan om de nyckfulla, despotiska renässansfurstar som var hans mecenater. Och han var energisk som ingen annan: ”Inget arbete är så stort att det kan trötta ut mig.” Peter Glas berättar om en fascinerande vetenskapsman och konstnär. Han har läst om Leonardo, vandrat i hans fotspår i Italien och framför allt ägnat åratal åt att närstudera hans efterlämnade skisser och anteckningar för att kunna sammanställa denna heltäckande, ändå lättlästa biografi. Fram träder människan Leonardo da Vinci.
Utgivningsår: 2019
ISBN 978-91-7742-508-3

BÄRNSTENSKYSSEN3DBärnstenskyssen
Roman av ovanligt slag – här har nämligen läsaren privilegiet att styra handlingen genom att avgöra huvudpersonens val mellan olika alternativ. Det är dramatiska val. Mycket står på spel. Pengar. Kärlek. På samma gång som boken är en spännande berättelse med idel cliffhangers är den också ett porträtt av vår smartphonepräglade tid med sina febrigt mångsysslande och entusiastiskt jäktade människor, alltid överlupna med envisa åtaganden och fantasifulla förhoppningar, alltid på jakt efter guldet i regnbågens slut och det skimrande självförverkligandet och – förstås också, det är viktigast av allt – den sanna oförfalskade kärleken. Till sist hamnar huvudpersonen i något av de sex sluten – och sluten är väldigt olika varandra, särskilt när det gäller det uppnådda måttet av lycka eller olycka. En bok man gärna läser flera gånger, för om man ändrar sig i någon av valsituationerna blir det en helt annan bok.
Utgivningsår: 2015
ISBN 978 91 7742 421 5

FÖRST BLIR DET ALLDELES VITT – EN BOK OM ATOMBOMBEN3DFörstblir
”Biografi” över människans genom tiderna mest vansinniga uppfinning. Hela tillkomsthistorien, från forskarnas första trevande försök, de många vetenskapliga genombrotten under 1900-talets första decennier och forceringen under andra världskriget när mer än ett dussin nobelpristagare i fysik hjälpte USA att på kortast möjliga tid framställa de två bomber som utplånade Hiroshima och Nagasaki – och fortsättningen: den måttlösa kapprustningen under kalla kriget. Dessutom reder författaren ut hur stort atombombshotet är idag och vad som kan hända om terrorister får tag i någon av de s k ryggsäcksatombomber som både USA och Sovjet tillverkade under kalla kriget – en del av dessa är just nu på drift från de militära förråden. Boken grundar sig på många års efterforskningar i källor som först i efterdyningarna av kalla kriget blivit tillgängliga. Rikt illustrerad med foton i färg och svartvitt.
Utgivningsår: 2013
ISBN 978 91 7742 381 2

GERONIMO3DGeronimo
Biografi över den legendariske apacheledaren. Hans namn har blivit ett stridsrop och det stämmer att han var modig, men han var ingen vettvilling. Tar man reda på fakta om honom växer en mångfasetterad bild fram. Geronimo var en skicklig ledare, med mål och visioner, en karismatisk personlighet och en smart strateg. Han var beslutsam, envis, uthållig och slug. Enligt många vittnen hade han dessutom övernaturliga förmågor. När apacherna i princip hade förlorat kriget om sina egna landområden och som alla andra indianfolk skulle tvingas leva på ett gudsförgätet reservat steg Geronimo in på scenen. Under hans ledning fortsatte striderna i ytterligare tio år. Apacherna var de indianer som bjöd USAs armé hårdast motstånd. På slutet jagade 5 000 soldater efter Geronimos sista lilla krigarband utan framgång. Inte förrän han förråddes av överlöpare gick det att spåra honom. Rikt illustrerad med dåtida och nutida foton.
Utgivningsår: 2011
ISBN 978 91 7742 331 7 – pocket 2013 ISBN 978 91 7137 015 0

ANTIKVARIAT KALEBASS3DAntikvariatKalebass
Roman om ett fiktivt antikvariat i Lund som förkroppsligar hela antikvariatsidén. Antikvariatet som en plats som förenar böcker med människor. Förenar deras själar. Det känns redan när man stiger in genom den skrangliga snälla trädörren med vanligt fönsterglas och enkla trälister och hör plinget från bjällran som hänger ner över dörrkarmen och märker att man omsluts av den där speciella torrvarma antikvariatsluften med lätt doft av skinnband, cigarettrök och gammalt kvalitetspapper. Man frågar Martin som står där i sin gröna stickade tröja med en blyertspenna i handen om han har fått in nåt särskilt sen sist och även om han inte har det dröjer man sig alltid kvar ett tag. Man strosar runt bland hyllorna. Man kanske rentav slår sig ner en stund och tar sig en kopp av det omtalat rustika kalebasskaffet.
Utgivningsår: 2008
ISBN 91 7742 280 5

DEN ANDALUSISKA HUNDEN – EN BOK OM EN FILM3DAndalusiska
Essä/närstudium av Salvador Dalis och Luis Buñuels legendariska mästerverk. Tillkomsthistorien berättas. Filmen studeras scen för scen, ruta för ruta. Själva filmen medföljer på DVD. Öppningsscenen när en kvinna får ögat uppskuret med en rakkniv har tolkats som en programförklaring: filmen vill snitta upp vår syn, öppna våra sinnen för den surrealistiska sanningen att dröm och vakenhet går på ett ut. Filmen hade premiär på Studio des Ursulines i Paris den 6 juni 1929. Dali var inte närvarande, men Buñuel var där, beredd på negativa publikreaktioner och beväpnad med småstenar att kasta tillbaka på envar som tänkte slunga tomater. Farhågorna visade sig obefogade. Succén var genomgripande och kom att innebära det omedelbara genombrottet för både Dali och Buñuel. Från att ha varit totalt okända tillhörde de plötsligt den beryktade surrealistiska rörelsens mest omtalade namn. Och deras film, ja, den står sig än idag som en av filmhistoriens mest originella.
Utgivningsår: 2007
ISBN 91 7742 269 4

LIVETS MENING ÄR EN HÄGRING3DLivetsMening
Essä om den svåraste av frågor, den om livets mening.  Frågan om livets mening kan ibland avse vad som känns mest värdefullt i livet, andra gånger avse vad som är livets syfte, vad allting ska leda till, varför universum finns – i båda fallen är frågan svår att besvara, ett klassiskt huvudbry. Många exempel på hur frågan besvarats ges i boken. Glas själv drar åt hägringshållet. Läsaren har alla möjligheter att divergera. Boken innehåller också en genomgång av vad stora filosofer och andra kloka genom tiderna har sagt om livets mening samt en liten citatsamling med aforismer om vad livet går ut på, visdomsord från Albert Einstein, Dag Hammarskjöld, William Shakespeare, Pär Lagerkvist, Karin Boye, John Lennon, Bob Dylan, Samuel Beckett och många andra.
Utgivningsår: 2006
ISBN 91 7742 256 2

FÖRFATTARE KLOTTRAR (medförfattare: Dekius Lack)3DFörfattareKlottrar
En samling av berömda författares klotter i kanten av sina manuskript och i sina brev. Strindberg, Dostojevskij, Proust, Goethe, Oscar Wilde m fl. Teckningarna som samlats i boken är till största delen just klotter, alltså spontana teckningar som kommit till i stunden och utan direkt konstavsikt. Det kan röra sig om en teckning i ett brev för att förklara något, en skiss i dagboken för att minnas eller en arg bild för att lätta på ångtrycket, avreagera ackumulerad ilska. En del av författarna är tydligt skickliga på att rita, andra är mer valhänta men bilderna är ändå uttrycksfulla. Joseph Conrad var en driven skämttecknare. När Erik Satie dog och man bröt sig in i hans lilla lägenhet där ingen mer än han själv hade vistats på decennier hittades hundratals märkliga teckningar. Lewis Carroll illustrerade med finess första utgåvan av Alice i Underlandet. Strindbergs teckningar i brev är hur intressanta som helst. Dostojevskij klottrade formligen ner sina manus. Baudelaire var en lysande tecknare, särskilt när han porträtterade sin älskarinna Jeanne Duval. Verlaine ritade av Rimbaud några gånger (se bokens omslag). Kafkas teckningar är synnerligen  uttrycksfulla  – för att nu nämna en del av vad som samlats här.
Utgivningsår: 2001
ISBN 91 7742 179 5

PANISK ANTOLOGI (medförfattare: Jan David)3DPanisk
Antologi som samlar material om halvguden Pan som uppträder hos alla folk men under olika namn, Näcken, Mescalito, coyoten, trickstern, Merkurius i antiken och alkemin, den eldsprutande draken på medeltiden för att nämna några av variationerna. I antiken var Pan den hastigt förbiilande skuggan i skogsbrynet som satte skräck i fåren. När hjorden skenade hade de fått syn på Pan, därav ordet ”panik”. Pan är den skygga uppenbarelsen som förmedlar mellan vår värld och världen vi inte kan se. Pan är också den samlande symbolen för tillvaron som väsen, den tillvaro som människan försöker nå och förstå, och tyvärr också ofta bemästra, besegra, till och med förstöra. Han är världsormen som biter sig själv i svansen, tillvarons stora salamander, jordens glödande inre, som, om han vill, kan resa sig i vrede och spruta eld över oss så att vi utplånas, så att hela mänskligheten sopas bort från klotet på en sekund. Men för det mesta är Pan på gott humör, han ler igenkännande åt det mesta vi gör, även åt dumheterna, han rör sig i vrån av våra ögons synfält och smiter genast undan när vi riktar blicken rakt på. Han är gestalten som bär på ett budskap om att en annan dimension finns. Han är länken mellan konsten och naturvetenskapen, länken mellan människans förstånd och människans ande.
Utgivningsår: 1988
ISBN 91 7742 062 4

BOKEN AV GLAS3DBokenAvGlas
Roman. Föregångaren till Bärnstenskyssen. Samma idé i upplägget, alltså att läsningen hejdas med jämna mellanrum så att läsaren får avgöra huvudpersonens fortsatta framfart. Välj mellan att göra si och bläddra till sidan x eller att göra så och bläddra till sidan y. I denna föregångare är kapitlen mycket korta, ofta bara tre fyra sidor, vilket ger boken en mer smattrande actionhandling och en mer vindlande struktur än vad som kan sägas om Bärnstenskyssen som mer utförligt beskriver de olika situationerna. Boken av glas utspelar sig 1986, alltså i en tid utan internet, i en tid då datorer (även här figurerar, precis som i Bärnstenskyssen massvis med datorer) var tunga åbäken som mest stod på skrivbord på kontor och i ganska liten utsträckning användes till underhållning. Men de var på rask frammarsch. Huvudpersonen i Boken av glas blir invecklad i datorbusiness, i knarksmuggling, i solförmörkelseturism, i FN-arbete på hög nivå, växthusdrift på låg nivå, i nattklubbsliv och mycket annat. I några av spåren genom boken går det ruggigt illa för honom, i några av spåren går det mycket bra. Boken har sju olika slut. Eftersom kapitlen är så korta är det många fler valsituationer och följaktligen finns det många fler sätt att ta sig igenom Boken av glas än att ta sig igenom Bärnstenskyssen. Någon räknade ut att det finns närmare tusen olika vägar genom Boken av glas.
Utgivningsår: 1987
ISBN 91 7742 036 5

JOKER3DJoker
Kortroman. Luke har rånat huvudpersonen på guldet förr, och trampat på hans händer när han hängt över klippstup. Nu, i salonen, möts de i poker. Boken inleds så här: ”Om man spelar med hel lek och bara en joker är triss i kungar ingen dålig hand. Jag skulle vilja påstå att det är en tillräckligt bra hand för att man i ett läge som detta ska ha all anledning att satsa skyhögt, satsa allt man äger, så får man se hur många man knäcker. För jag ger mig inte. Jag ska skinna Luke på hans sista cent. Jag är en gambler i själ och hjärta och tar gärna risker och rusar. Hade jag varit lindansare hade jag inte skridit fram utan verkligen dansat. Jag tvekar aldrig. Jag övertalar med överdrifter. Jag segrar med kvantitet. Men jag är ofta splittrad när jag spelar. Just nu är åtminstone femtio procent av min uppmärksamhet riktad mot Rebecka, som sitter här bredvid mig och följer varenda giv. Jag vill ha henne här som iakttagare, på sätt och vis också som deltagare, hon fattar att jag spelar för oss båda. Jag pressar min fot mot hennes. Jag måste hålla henne under kontroll så att hon inte för en sekund glömmer vad som gäller. Hennes lilla fot med tunn tåhätta av vitt läder och små avskavda fjäll av glittrande krimskrams, jag pressar min stövel så hårt mot hennes lilla fot att hon får bita sig i tungspetsen för att inte skrika.”
Utgivningsår: 1985
ISBN 91 7742 023 3

ZEBRADRÖMMEN3DZebradrömmen
Kortroman. Förlaget växer och bågnar i källaren, tryckpressen dånar, författarens zebrarandiga kvinna håller honom på halster. Parallellhandling: Afrika. Öken. Jean-Luis klyver världens största sten med en stor slägga och små, små stift. Lydia i tunna sjalar blows your mind. Boken inleds så här: ”Jag pressar bussen hårt. Den är lågt växlad för att klara sanden, det är en gammal utsliten Hanomach med jeepdäck, en typisk ökenbuss, med en uppsättning plasthelgon som dinglar i snören innanför vindrutan så att man knappt kan se var man kör. Allting skramlar och skakar, bussen kan kollapsa när som helst, motorn kan skära, den skriker hotfullt, fjäderupphängningen kan brista så att hela framvagnen rasar och börjar studsa mot ökenmarken som ett kraschlandande flygplan, kardanaxeln kan gå mitt av och skjuta upp genom golvet och spetsa oss allihop som på ett grillspett, ändå vägrar jag att ens överväga möjligheten att sakta ner, jag pressar envetet gaspedalen mot golvet, trots att allting hoppar och studsar och motorn hela tiden skriker. Vi har snart kört tio mil, rakt över den förtorkade marken, nästan spikrakt ut över en liten plätt i det väldiga Sahara. Alla fönster är fullt nervevade och jag har vinklat min sidoruta så att fartvinden ska blåsa i mitt ansikte men luften svalkar inte, den är torr och het, det är som att sitta med ansiktet i en hårtork. ”
Utgivningsår: 1984
ISBN 91 7742 015 2

VÄRK3DVärk
Kortroman. Författaren och förlaget inleder långloppet i ett kallgarage, med värmefläktar runt tryckpressen. Tack vare Matilda öppnas skuggramen cirka femton grader. Jakten på det yttersta konstverket – det verkliga bakhållet – övergår i en small bang. Parallellhandling: Madonnas överhandsfattning, Madonnas blick, Madonnas dans på caféborden – det är brusfaktorn, och räddningen. Ett av kapitlen inleds så här: ”Jag vaknar av väckarklockans skrällande. Jag har sovit drömlöst, nedklubbad och jag hittar inte tillbaka till tillvaron på flera minuter, ligger bara och stirrar ut i rummet. För att få lite hjälp startar jag bandspelaren. Det är Joy Divisions She’s lost control. Den låten har alltid en gynnsam inverkan på mig, jag kommer igång, den gungande, vaggande spökstämningen ger mig styrka. Jag stiger upp, går ut i köket, tar mig filmjölk och müsli, dricker kaffe, försöker känna mig helt vanlig, allt är som det ska. She’s lost control? Vem är hon? Det måste vara min kvinna som har tappat kontrollen. Madonna eller Matilda. Fastän ingenting i texten passar in. Jag begär för mycket av alla rocklåtar som passerar mitt huvud, jag vill att texterna ska passa mig och mitt liv. Och det gör de kanske, trots allt, bara man lyssnar på rätt sätt. He’s lost control. Det är klart att de menar mig.”
Utgivningsår: 1983
ISBN 91 7742 004 7

 

 

Vitplatta

Vitplatta

Vitplatta